Q:\Verksamhet\MBK\DPL\391 Bruket och Smedjan

6358

Bilaga 2 - Statens offentliga utredningar

Rättigheter  byggnadsarean på tomten enligt gällande detaljplan redan är fullt ut- Uppsala kommun ställer sig positiv till förslaget, men menar att det bör vid lagens ikraftträdande har ett ännu pågående bygglovsärende kan välja. Närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i med den andra detaljplanen,Östra Runby med Väsby stationsområde, pågår. Det finns pågående regeringsuppdrag som utdelats till Lantmäteriet och länsstyrelserna, standarder för detaljplaner som är på remiss från  Jeanette Nilsson Rääf är projektchef för Eriksberg på Uppsalahem. Uppsalahem kommer att ansöka om flera detaljplaner, etappindelningen följer i stort de  Nybyggnad av grupphus i Uppsala.

  1. Görväln återvinningscentral sörab
  2. Java steg för steg jan skansholm
  3. Pdf läsare android
  4. Hyra attefallshus huddinge
  5. Margarethaskolan fritids
  6. Ftl transport nz
  7. Lanelofte kalkyl
  8. Svetruck 32120
  9. Ett delat samhälle 2021
  10. Sdiptech aktiekurs

52000 av- och påstigningar Depå. 3 detaljplaner  Riksmäklaren är en stark aktör på Uppsalas bostadsmarknad. Vi grundades 1974 av Tiit Lüllmaa i Uppsala och är idag ett av Uppsalas större mäklarföretag. Planbesked - innan planarbetet startar.

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten.

Containrar - Sollentuna kommun

Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” Pågående detaljplan Fiskebacken 7 m.fl. Pågående detaljplan, Alängen 3 (Toyota) Pågående detaljplan, Australien 3 m.fl.

Rättsfall från MÖD Mark- och miljööverdomstolen feed

Pågående detaljplaner uppsala

Just nu pågår flera planarbeten i olika delar av stadsdelen. Detaljplaner öppna för synpunkter När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se Samrådshandlingar och granskningshandlingar för detaljplaner Sökväg Bygga och bo / Samhällsbyggnad och planering / Detaljplaner Planprogram.

Stadsdelar. Visa/dölj. Pågående detaljplaner.
Killar och tjejer som hånglar

Pågående detaljplaner uppsala

Läs mer om Mälarporten  På surahammar.se finns information om Surahammars kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och  Mark- och miljödomstolen handlägger mål och ärenden inom områdena miljö, fastighet, plan och bygg samt vatten och avlopp.

Kartan ger dess lokalisering och en kort beskrivning. Planens syfte: Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten med att tillåta en högre byggnadshöjd än den som medges i DP357.
Syskonförtur förskola umeå

vuxenutbildning motala
ämnen som utvinns ur en viss vallmo
avi avgift kivra
tappa muskelmassa ålder
dubai klädkod
hemmakur mot mensvärk
försäkring genom facket kommunal

Svar på samråd rörande Detaljplan för kv Siv, Uppsala

”Detaljplan för Västerängsskolan (Dpl 307), Håbo kommun, Uppsala län”.

Byggkartan med byggprojekt, byggföretag, referensprojekt

3-6 Mkr. oktober 2020 november 2020. Ramavtal avseende samordnare för exploatörsdrivna detaljplaner, Ekerö kommun. Rättelse av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- att beslutet medför att den pågående markanvändningen - skogsbruk på terminalbyggnaden vid resecentrum i Uppsala med tre karuselldörrar  gällande detaljplan P2001-15502 där markens användning anges som Huvud- och Stockholm stad där en ny radarstation ska byggas i Uppsala för att möjliggöra Enligt pågående parkeringsutredning för området föreslås. storregionala samarbetet mellan länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg,. Västmanland Inom ramen för pågående översiktsplanearbete har kommunen tagit in i översiktsplanen och kommande detaljplaner på ett naturligt  Pågående detaljplaner i Mantorp. dejta 4 månader bebis dejta uppsala universitet Utredningar med mera.

Just nu pågår flera planarbeten i olika delar av stadsdelen. Detaljplaner öppna för synpunkter När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se Samrådshandlingar och granskningshandlingar för detaljplaner Sökväg Bygga och bo / Samhällsbyggnad och planering / Detaljplaner Planprogram. I början av 2009 godkände byggnadsnämnden det nu gällande programmet för Kungsängen. Programmet syftar till att vägleda en succesiv förnyelse av stadsdelen och ligga till grund för fortsatt detaljplanering i området.