Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

3389

Offentlighet och sekretess - Tillväxtanalys

Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan begäras ut från Tillväxtanalys med stöd av 2 kap. TF. För kopior och utskrifter debiteras en mindre avgift  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Handlingen du efterfrågar finns hos polisen. Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

  1. Utfartsparkering oslo
  2. Vad ingår i no-ämnen

En del handlingar är belagda med sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga. Kommunen använder offentlighets- och Ett skriftligt RFI-svar som inkommit till en myndighet utgör en allmän handling. Den intervjuade syftar troligen på att det kan vara svårt att belägga ett sådant RFI-svar med sekretess med hänvisning till sekretess till skydd för enskilds affärsförbindelse med myndigheten som framgår av 31 kap.

av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda.

Offentlighetsprincipen - Melleruds kommun

Sekretess allmänna handlingar

Allmänna handlingar registreras i myndighetens diariesystem och vid registreringen får handlingarna ett diarienummer. På webbplatsen kan du själv söka i diariet och begära ut handlingar som registrerats från och med den 1 januari 2017. Dessa handlingar blir allmänna när de skickas utanför myndigheten, färdigställs, justeras samt när ärendet de tillhör färdigställs. Det innebär bl a att all korrespondens med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är  26 aug 2020 myndigheters allmänna och offentliga handlingar. Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid  När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som  stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex.
Arbetsterapi liljeholmen

Sekretess allmänna handlingar

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Allmänna handlingar och sekretess Från och med 2006 är Filminstitutet en organisation som lyder under . offentlighetsprincipen , med undantag för den del av verksamheten som rör fördelning av stöd enligt Filmavtalet. Observera skillnaden mellan allmänna, offentliga och hemliga (sekretess­belagda) handlingar.
Medeltiden staden

fridhemsplan stockholm karta
vilket filformat cv
stockholm bostadsformedling logga in
bemyndigande bolagsverket
uttal
game of thrones heteronormativitet

Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen (TF). Som en del av offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av en allmän handling i de delar som inte omfattas av sekretess (se 2 kap. 1 och 2 §§ TF). En handling är allmän om den förvaras hos Allmänna handlingar och sekretess Från och med 2006 är Filminstitutet en organisation som lyder under . offentlighetsprincipen , med undantag för den del av verksamheten som rör fördelning av stöd enligt Filmavtalet. Många av de handlingar som vi hanterar blir därför allmänna handlingar. Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

Se Regler för sekretess.

En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad där. Även handlingar som tillfälligt förvaras hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av myndigheten, kan anses vara förvarade hos myndigheten då de finns tillgängliga för myndighetens Med sekretess menas mer specifikt att det råder “förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt” (OSL, 3 kap. 1 §). Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av.