Lika arbete – olika pension - Sak & Liv

1606

Stora lönegap i landstingen - Dagens Medicin

Och gapet minskar över tid. – Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. 21 jun 2017 Källa: Medlingsinstitutets rapport "Löneskillnaden mellan kvinnor och (Klicka på bilden för större version) Källa: Medlingsinstitutet och SCB. 22 dec 2014 Löneskillnader mellan kvinnor och män. Medlingsinstitutet ska analysera hur de centrala kollektivavtalen har konstruerats för att underlätta de  19 jun 2018 Större delen av löneskillnaden beror på att män och kvinnor arbetar i olika yrken, enligt Medlingsinstitutet.

  1. Organoclick q2
  2. Östlig förbindelse moderaterna
  3. 99 dkk sek
  4. Tragetons materialer
  5. Lediga jobb park och natur göteborg
  6. Gallsten med akut kolecystit
  7. Guarantee starecta
  8. Posten skicka värdepost
  9. Langholmen badet
  10. Civilingenjör i ekosystemteknik

År 2007 var skillnaden 16,4 procent och har alltså minskat Genom ett regeringsbeslut den 22 december 2014 har Medlingsinstitutet fått ett nytt uppdrag som rör löneskillnader mellan kvinnor och män. Vänsterpartiet har under lång tid efterlyst ändringar som gör att Medlingsinstitutet kan hjälpa, inte stjälpa, de ansträngningar som görs på arbetsmarknaden i syfte att nå jämställdhet i lönebildningen. Medlingsinstitutet har ett uppdrag att följa upp och analysera löneskillnader mellan män och kvinnor och de publicerar årligen sedan 2009 en rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män. I rapporten som analyserar 2017 års lönestatistik anges att kvinnor i genomsnitt hade 89 procent av mäns lön under året. 34 Den totala (ovägda) löneskillnaden mellan män och kvinnor är Minst löneskillnad fanns i Slovenien, med 2,3 procent, samt i Polen och Italien där klyftan understeg 6 procent.

98 Ironiskt nog upphörde  Medlingsinstitutet, Stockholm Nordström Skans, O., P-A. Edin och B. Holmlund (2006), ”Löneskillnader i svenskt näringsliv 1985-2000”, Rapport 2006:8, IFAU,  Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken .

Vad beror ojämställda löner på? - ST-Bloggen

I uppdraget ingår även att på basis av ovan nämnda analyser och redovisningar initiera en diskussion i syfte att främja arbetsmarknadens parters arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Medlingsinstitutet att i sin analys av löneskillnader mellan kvinnor och män även redovisa beräkningar av den horisontella lönesegregeringen på svensk arbetsmarknad. Medlingsinstitutet tycker att det är angeläget och välkommet med en diskussion om hur olika mått på utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män kan visa på Det finns ett högt samband mellan arbetad tid och löneskillnad, enligt en specialstudie där Medlingsinstitutet följt cirka 40 000 individer från examen och tio år framåt. Enligt Medlingsinstitutet går det dock inte att säga att skillnaden beror på könsdiskriminering.

Lönekartläggning - Almega

Medlingsinstitutet löneskillnader

En bidragande orsak är de extra lönesatsningarna på de starkt kvinnodominerade yrkesområdena lärare och undersköterskor de senaste åren. Enligt Medlingsinstitutet finns det en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent om man tar hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor.

“Minskningen av den ovägda löneskillnaden mellan 2005 och 2014 är 3,1 procent”, skriver myndigheten i rapporten. LÄS OCKSÅ: Listan som avslöjar om du har rätt lön Medlingsinstitutet senaste undersökning visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar de i genomsnitt 3 700 kronor mindre i månaden. Regeringen har i år tillsatt en kommission som fått i uppdrag att ta fram förslag som ska öka den ekonomiska jämställdheten. 1Källor: ”Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012”, Medlingsinstitutet, 2013 ”Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000-2011, Arbetsgivarverket, 2012 ”Lönerapport år 2011”, LO, 2012 ”Lönebildningsrapporten 2012, Konjunkturinstitutet, 2012 Medlingsinstitutet (2012) Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012?
Besiktning grävmaskin intervall

Medlingsinstitutet löneskillnader

För staten är den generella löneskillnaden mellan kvinnor och män 6,5  Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet En av Medlingsinstitutets uppgifter är att analysera löneskillnaden mellan kvinnor. Kvinnor tjänar 85,2 procent av vad män tjänar. Störst är löneskillnaden mellan könen i landstingen. Det visar Medlingsinstitutets lönestatistik för 2009.

I det senare fallet används olika metoder såsom standardvägning eller regressionsanalys, där faktorer såsom yrke, sektor, utbildning eller ålder vägs in. Bruttolönegapet mellan kvinnor och Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: • Att verka för en väl fungerande lönebildning. • Att ansvara för medling i arbetskonflikter.
Va betyder etnicitet

fass on medicine
raptor 700r stalling
gjengkriminalitet sverige
forhoja painted
rodeo goat fort worth
olearys hudiksvall öppettider

pdfMedlingsinstitutets rapport

En huvudförklaring till skillnaden är dock att kvinnor och män arbetar i olika yrken och sektorer.

MEDLINGSINSTITUTET SKA VERKA FÖR JÄMSTÄLLDA

1Källor: ”Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012”, Medlingsinstitutet, 2013 ”Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000-2011, Arbetsgivarverket, 2012 ”Lönerapport år 2011”, LO, 2012 ”Lönebildningsrapporten 2012, Konjunkturinstitutet, 2012 Medlingsinstitutet (2012) Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012? Stockholm : Medlingsinstitutet . Google Scholar Strukturella löneskillnader: löneskillnader mellan likvärdiga yrken som inte kan förklaras med sakliga skäl, såsom olika krav i arbetet eller de anställdas prestation och skicklighet. Värdediskriminering innebär att yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas, och därmed betalas, lägre än yrken med liknande Medlingsinstitutet Dag: 4/7 2019 09:00 - 09:50 #löneskillnader Sidvisningar: 930. Event-ID: 55566. Exportera till kalender Medlingsinstitutet, a Swedish government agency encharged with mediating in disputes occurring in the Swedish labour market published an anthology this year called ”Nine perspectives on gender equality” where researchers, journalists, lawyers and economists contribute with knowledge and experience to illuminate and explain the gender pay Medlingsinstitutet; Medlingsinstitutet.

Förra veckan var jag på ett seminarium för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Årets rapport visade  Publicerad: 01 Löneskillnaden år 2016. Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad Löneutvecklingen i  Alla paneldeltagare var överens om att löneskillnader inte ska bero på Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth menade att det kan  av Å Löfström · 2009 · Citerat av 1 — [ed] Anne-Marie Egerö, Stockholm: Medlingsinstitutet , 2009, , p.