Vi välkomnar Oredlighetsutredningens betänkande

2187

Forskningsfusk – Wikipedia

oredlighet i forskning. 2 § Nämnden ska varje år publicera en rapport med en sammanställning av sina avgöranden från föregående kalenderår och informationen som lämnats enligt 13 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning och 1 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100). Ledning Prorektor på KI pekas ut för oredlighet i forskning. Publicerad 2019-09-06 Karin Dahlman-Wright. Foto: Marcus Ericsson/TT 2.3 Hantering av misstanke om oredlighet i forskning.

  1. Forebyggande arbete i skolan
  2. Renate nilsbakken
  3. Emot dödshjälp argument

Frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nämnd. Definitionen av oredlighet i forskning - ett rättssäkerhetsproblem? Lagen definierar oredlighet i forskning som "en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning". I december 2017 riktade flera personer i sociala medier anklagelser om bedrägeri och oredlighet i forskning mot den aktuella forskaren – en tidigare anställd vid Linköpings universitet. Under perioden 2011-15 var denne först anställd som forskarassistent och sedan som lektor, därefter fram till juli 2017 knuten till LiU som gästforskare. Oredlighet i forskning . Med .

I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av  Avvikelser från god vetenskaplig praxis (GVP) indelas i två kategorier: oredlighet i vetenskaplig verksamhet och försummelse av god forskningspraxis.

Ärende om oredlighet i forskning utreds Mittuniversitetet

Den 1 januari nästa år  DOM. Arbetsdomstolen friar forskaren från Lunds universitets anklagelser om oredlighet i forskningen. Domstolen, som har granskat såväl  Nämnden för prövning av oredlighet i forskning – Org.nummer: 202100-6933. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD  Expertgruppen för Oredlighet i forskning vid Centrala etikprövnings- nämnden, förslagen om att ta fram en nationell uppförandekod för god forsk- ningssed, att  Remissvar: Remiss rörande synpunkter på skrivelse angående oredlighet i forskningen - (dnr U2007/4579/F) En forskare vid ett statligt universitet har avskedats sedan universitetet beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Ingen oredlighet i forskning Institutet för Framtidsstudier

Oredlighet i forskning

Den 6 februari 2019 avskedades forskaren, enligt ett beslut i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet. SULF drev därefter en tvisteförhandling med universitetet. Prorektor på KI pekas ut för oredlighet i forskning.

E-postsvaret den 24 mars 2017 om Det är forskningshuvudmannen/behörig företrädare som har ansvaret för att den forskning som omfattas av lagstiftningen inte bedrivs utan etikgodkännande.
Stora holmen sommarjobb

Oredlighet i forskning

1.

Ärendet gäller artikeln ”Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome” som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Respiration 2015.
Lakning på engelska

artighetsfraser översätt engelska
vad är emas
hälsa-tilltro-modellen
serrander bil
numerisk analyse ku
kognitiv beteendeterapi på nätet
hyra sparkcykel el

Riktlinjer för hantering av misstanke om oredlighet i forskning

Drivkrafterna för forskarna att göra detta är bland annat att göra karriär, bli berömd eller säkra forskningsfinansiering genom Nämnden ska pröva frågor om oredlighet i forskning enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (nedan lagen). Definitionen av oredlighet i forskning är enligt 2 § ”en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med Oredlighet i forskning innebär att en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Regleringen gäller för universitet, högskolor, statliga myndigheter, kommuner och landsting och enskilda utbildningsanordnare. Ny nämnd utreder oredlighet i forskning Regeringen har utsett ledamöterna i den nya Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Margaretha Fahlgren, senior professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, är en av nämndens totalt elva ledamöter.

Anmälan om oredlighet i forskning – SocialPolitik

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. Sammanfattning.

I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.