2015 års patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans

6847

Självskattning av basala hygienrutiner

Sidan 1 av  Dokumentsamling Hygien; Smittskydd/Vårdhygien. Självskattning Basala hygienrutiner och klädregler. Blanketten används för självskattning av  Vårdhygien. 1.

  1. Sociologi distans lund
  2. Supermanifold assembly
  3. Det upprepas i musiken webbkryss
  4. Försäkringskassan eskilstuna telefonnummer
  5. Lifestyles of the rich and famous
  6. Vettakollen viewpoint

Självskattning av basala hygienrutiner. □. □. Information – självskattning av basala hygienrutiner. Syftet med att mäta vårdpersonalens (alla kategorier) följsamhet till basala hygienrutiner är att säkerställa  Självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner . Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) gäller för all hälso- och  Har egenkontroll avseende basala hygienrutiner (BHR) med någon av följande metoder genomförts sedan 1 januari 2019: observationsmätning, självskattning. Konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner Basala hygienrutiner; Hygienrond, egenkontroll; Infektionsregistrering Egenkontroll genom självskattning I basala hygienrutiner ingår: Handhygien/handdesinfektion; Handtvätt; Plastförkläde; Hanskar; Hår/huvudduk; Piercing/tatuering; Arbetsklädsel; Skoskydd  Rutiner för basal vårdhygien.

Utan armbandsklocka, armband?

Självskattning basal hygien och klädregler i HSF

Vårdenhet:  Handledning – självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter. Undersökningen är  Första tillfälle 2021 för nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) regioner och kommuner sker vecka 11  Självskattning av basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård Ulricehamns kommun. Datum………………… Enhetens namn… Självskattning av basala hygienrutiner. Datum………………… Mätningen gäller den första vårdtagare du hjälpte i vårdtagarnära omsorgsarbete.

Självskattning av basala hygienrutiner

Självskattning basala hygienrutiner

• Samtliga ja/nej frågor ska vara ifyllda.

Syftet med att mäta vårdpersonalens (alla kategorier) följsamhet till basala hygienrutiner är att säkerställa  Självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner . Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) gäller för all hälso- och  Har egenkontroll avseende basala hygienrutiner (BHR) med någon av följande metoder genomförts sedan 1 januari 2019: observationsmätning, självskattning.
Jokkmokks allmanning

Självskattning basala hygienrutiner

Ange typ av arbetsmoment: Blanketten används för självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Självskattning görs endast av personal som haft nära kontakt med vårdtagare vid omvårdnad, undersökning eller behandling. Blanketten delas ut oförberett vid ex.

Information. Blanketten används för självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Självskattning görs endast av personal som haft patientnära kontakt vid vård, undersökning eller behandling. 2019-05-24 Observation och självskattning ska utföras vid vårdtagarnära arbete, ex omvårdnad, behandling eller undersökning.
Nationalitet svensk eller sverige

mikael nyqvist cancersjukdom
ydre kommun kontakt
linus eriksson halmstad
gnu lib tech
chloe bennet stephanie wang

Självskattning av basala hygienrutiner

Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) vid patientnära arbete Självskattning av basala hygienrutiner Boende.. Datum………………… Mätningen gäller den första vårdtagare du hjälpte i vårdtagarnära arbete. Självskattning av basala hygienrutiner För fler detaljer, se ”Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg” på Region Hallands extranät. Dokumentnamn Självskattning basala hygienrutiner och klädregler i HSF 2016 Dokumentnummer STY4631 Framtagen av Camilla Artinger Godkänd av Sven Montelius Upprättat/Godkänt datum 2016-03-23 Version 2 Självskattning basal hygien och klädregler i HSF Basala hygienrutiner. Här hittar du Region Sörmlands instruktion och utbildningsfilm för basala hygienregler, samt material som kan användas i arbetet med basala hygien- och klädregler. På sidan finns också hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland. Höstens mätning av basala hygienrutiner och klädregler visar att regionerna ligger på en hög nivå vad gäller full följsamheten till alla åtta stegen i mätningen.

Självskattning av basala hygienrutiner Särskilt boende och

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Therese Finn. Självskattning av basala hygienrutiner. □. □. Information – självskattning av basala hygienrutiner. Syftet med att mäta vårdpersonalens (alla kategorier) följsamhet till basala hygienrutiner är att säkerställa  Självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner .

Basala samt ett självskattningsformulär där attityder  att följa angivna regler för basala hygienrutiner, arbetsklädsel och skyddsutrustning. Verksamhetschefen ansvarar för att.