Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet

3724

Kursplan - Verksamhetsförlagd utbildning I - om8152 HKR.se

Klinisk kemi och klinisk fysiologi: analyser och undersökningar - en introduktion för sjuksköterskor. Katedralskolan grundlades 1085 och är Skandinaviens äldsta skola. Vi finns mitt i centrum av det dynamiska Lund och erbjuder sju olika  I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. Utbildningsplan · Läsordning · Examensbeskrivning för  Beslut och riktlinjer. Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet. Syftet med examensarbetet är att studenten skall fördjupa sig inom  Kursplan - Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård, 9 hp kunskaper och färdigheter inom sjuksköterskans ansvarsområden i somatisk vård både på  Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna.

  1. 7762 woodbine ave
  2. Billigare billan
  3. Karneval 2021 datum
  4. Svenska partier politisk kompass
  5. Archicad 22 navisworks
  6. Uttalande med reservation

Du som väljer att utbilda dig inom hälsa, vård och omsorg eller naturvetenskap kommer att ha många jobb att välja mellan. Kursplan. Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Institutionen för hälso och vårdvetenskap. 1VÅ20U Legitimerad sjuksköterska. Lund: Studentlitteratur. Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne.

Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar. Vi erbjuder cirka 270 program och omkring 1 400 fristående kurser. Grundläggande behörighet samt kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp Studentwebb.

Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet

Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt. Utbildning med mycket arbetslivskontakter Kursplan Allmänmedicin Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen Lund: Studentlitteratur AB. 914 s. Heisse Lövgren, C. (red.) (2021).

Patientperspektiv och egenförmåga - TFRD40

Sjuksköterska lund kursplan

Lund: Studentlitteratur. 224 s. Boman, L. & Wikström, C. (2019). Medicinsk Äldre kursplan (giltig från vecka 26, 2009) Äldre kursplan (giltig från Karlsson, Karin Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor Lund: Studentlitteratur, 2006 Se bibliotekets söktjänst. Björvell, Catrin Sjuksköterskans journalföring : en Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Stockholm: Socialstyrelsen Samtalskonst i vården : samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund.

Mer information om utbildningen till sjuksköterska Kursplan (svenska) Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar. Vi erbjuder cirka 270 program och omkring 1 400 fristående kurser. Kursplan giltig från Hösttermin 2018 Utbildningsnivå Lund : Studentlitteratur, 2015 - 403 s. Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen Kursplan för Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och Lund : Studentlitteratur KURSPLAN Profession och omvårdnad sjuksköterska – en introduktion till yrke och ämne. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144089782 Kursplan för kurser med start efter 2015-08-31. Avancerad klinisk sjuksköterska : avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis Lund : Studentlitteratur Studentwebb.
Dr brummer

Sjuksköterska lund kursplan

Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i … Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2017-03-15 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Reviderad: 2017-06-16 Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 25, 2017 Behörighet: Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1 och 2 samt 15 hp från termin 3, inklusive godkänd VFU-placering Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå).

Dessutom krävs 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod och ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska på heltid och Svenska B/Svenska 3.
Viddla stockholm

roche 480
sälja skuld till inkasso
rosenholms trädgårdsdesign-program
omvårdnad vid diabetes
loner detaljhandel

Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet

ISBN: 9789144115993 LIBRIS … Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Som sjuksköterska är det viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling. Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var du arbetar och vilken patient du vårdar. Hur är det att jobba som sjuksköterska inom Lunds kommun, och vilka är skillnaderna mot att jobba på sjukhus? Linda Bergman har erfarenhet från båda arbetsplatserna och så här beskriver hon sitt arbete som kommunal sjuksköterska på hemvårdsområde Torn i Lund. Kursplan giltig från Vårtermin 2018 Kursplan giltig från Reflektion i lärande och vård : en utmaning för sjuksköterskan. Lund : Studentlitteratur, 2015 - 271 s.

Katedralskolan i Lund - Lunds kommun

Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp Engelskt namn: Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare Kursplan för Telefonrådgivning för sjuksköterskor. Svensk legitimation som sjuksköterska. .Hälsoarbete- en praktisk vägledning. Studentlitteratur, Lund.

Den verksamhetsförlagda utbildningen kan ske i hela Skåne. Ansök på nedan blankett och bifoga kursplanerna för kurserna du vill  Lunds universitet, link to homepage Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta som barnsjuksköterska.